Споделени добри практики

Актуално

Избрано видео

На 12 юни, Тимак Агро България, проведе специализиран семинар за есенни култури. На събитието присъстваха близо 300 земеделци. Основни акценти бяха предимствата на иновативния комплекс Top-Phos® и ключовата роля на фосфора за развитието на културите и повишаване качеството и добивите.

Агро Експерт

Агроексперт, брой 24

Обзор на първо полоугодие на 2019

Успешни решения за есенни култури

Рубрика „Лицата на Тимак“