хедър-Новини

AMIPHOS 30 – ново предложение от Тимак

testimonial image

Дата: 04.12.2015

Хранителен
елемент
N P2O5 SO3 MgO
Съдържание 25 5 9 3

 

AMIPHOS 30 – азотен тор с бавно действие. Иновативен продукт съдържащ две форми на азота в различни съотношения за оптимално усвояване на внесения азот: 22% амидна CO(NH2)2 – с бавно действие и 3% амониева NH4 – с по-бърз темп на усвояване. В състава му е включен и 5% водоразтворим фосфор P2O5, бързо достъпен и наличен за растението. Позиционирането на продукта като първо азотно подхранване във фаза братене – начално развитие на вторична коренова система, способства за по-доброто и развитие и подпомага действито на първичната такава. По този начин се предотвратява изтеглянето на културите при неблагоприятни метеорологични условия и се подпомага развитието на мощна коренова система. Наличната 9% усвоима Сяра, SO3 има синергетично взаимодействие с основните компоненти включени в тора – азот и магнезий, чрез които се оптимизира усвояването на внесените количества. Освен в синергизъм с азота, наличният MgO подпомага пряко фотосинтезата и влияе върху здравината на кореновата система.
Продуктът се препоръчва за първо азотно подхранване с последващо коригиращо торене с бързодействащи азотни продукти. Определянето на точните дози се извършва съобразно конкретните почвени специфики, както и прогнозираните добиви.