За да задоволи изискванията на местния пазар, Тимак Агро България ЕАД се възползва от специфичния производствен потенциал на всяко индустриално звено от бранша „Растително хранене“. Звената са общо 21, от които 14 в Европа и 7 в Америка.

Изследователска дейност

Голяма част от  продуктите, които предлага Тимак Агро България ЕАД на българския пазар, се произвеждат в завода на Групата в Австрия. Pishelsdorf разполага с огромен индустриален потенциал и работи с най-новите технически средства на пазара. Друга част от продуктите идват от производствените центрове на Рулие в Испания, Франция,  Италия и Гърция.

Всеки завод се ръководи от Директор, който се грижи за производството от момента на закупуване на суровините до износа на готовите продукти. С персонал от около 60 души, всеки производствен център произвежда между 200 000 и 300 000 тона годишно.

Изследователска дейност1

Чрез сериозни и целенасочени инвестиции в ноу – хау, производствените центрове на Групата демонстрират своя респект към сигурността и към опазването на природата. Освен качествената продукция, безусловен приоритет на Групата е грижата за служителите и за заобикалящата ни околна среда.