REPORTAGE ATC TIMAC AGRO SARTHE JUIN 2014
product image

Azofertil 30

  • Продуктът съдържа две форми на азота в различни съотношения за оптимална кинетика на усвояване на внесения азот: 25% амидна CO(NH2)2 – с бавно действие и 5% амониева NH4 – с по-бърз темп на усвояване.
  • Наличието на 15% усвоим SO3 подпомага синтеза на серни протеини при рапица и пшеница (глутен).
  • Наличният MgO подпомага пряко фотосинтезата и влияе върху здравината на кореновата система.

Азотен тор с бавно действие, съдържащ сяра и магнезий.

Azofertil 30 e балансирана иновативна формулация, осигуряваща оптимален вегетативен растеж и високи добиви. Препоръчва се за първо азотно подхранване с последващо коригиращо торене с бързодействащи азотни продукти.

Хранителен елемент N SO3 MgO
30 15 3