delaut post image
product image

Duofertil Top 38

  • 100% защитен фосфор
  • Незабавно достъпни хранителни елементи
  • Бърз старт и оптимално вкореняване
  • Високо съдържание на важни микро елементи
  • Висока ефективност на усвояване на хранителни елементи
  • Гарантирано обезпечаване на нуждите през цялата вегетация

NP решение за широк диапазон почвена киселинност!

Продуктът съдържа патентите TOP PHOS® – изцяло защитен фосфор и MPPA-DUO® за подобряване мобилността на хранителните елементи и кореновата стимулация. 

Хранителен елемент N P2O5 SO3 Mg B Zn Патент
8 30 8 2 0,15 0,1

TOP-PHOS®,

MPPA-DUO®