REPORTAGE ATC TIMAC AGRO SARTHE JUIN 2014
product image

Euronature Р 26

  • Усвоимостта на фосфора се увеличава с течение на времето, като обезпечава нарастващите през вегетацията нужди на културите, достигащи своя пик при залагане на генеративните органи.
  • Дава отлични резултати при кисели почви, където фосфорът не е достъпен за растенията.
  • Патент N PRO подпомага ефективното хранене на растенията, като стимулира минерализацията на почвения азот, благоприятства усвояването му и способства за синтеза на протеини.
  • Одобрен за биологично земеделие!

Фосфорно решение за кисели почви: 

Euronature Р 26 В (новото търговско име на Eurobio 26 N-PRO) е единственият тор на българския пазар, който представлява нетретиран химически фосфорит. Продуктът дава отлични резултати при кисели почви, като оптимизира храненето през цялата вегетация. Съдържа патент NPRO®.

Хранителен елемент P2O5 Патент
26 N-PRO