FERTIACTYL Starter: за бързо и дружно развитие в началото!

Течен коренов биостимулатор със системно действие

FERTIACTYL Starter: за бързо и дружно развитие в началото!
  • Забява стареенето на хлоропластите
  • Коренова стимулация
  • Антистресово действие
  • Подобрява почвеното хранене

FERTIACTYL®:стимулира развитието на кореновата система, абсорбцията на хранителни вещества и повишава устойчивостта на растенията към стресови фактори.

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед № РД 11-2713/07.12.2020 г. на изпълнителният директор на БАБХ и Удостоверение № 491/16.12.2020 г.

FERTIACTYL Starter за бързо и дружно развитие в началото!

FERTIACTYL Starter е подходящ за пролетни и есенни култури - в началните етапи на развитие:

  • Стимулира образуването на здрава коренова система
  • Минимизира стреса от пресаждането на културите и стимулира образуването на нови органи.

Приложение: при пролетни и есенни култури: от фаза 2-ри същински лист до залагане на генеративни органи, а при зеленчуци и тютюн - след разсаждане.

За повече информация относно дози и приложение, моля свържете се с представител на Тимак Агро за Вашия регион.