Листен биостимулатор със системно действие и антистресов ефект

Fertileader Axis
  • Продукт със системно действие
  • Интензифицира фотосинтезата
  • Изразен антистресов ефект
  • Забява стареенето на хлоропластите

SEACTIV®: подобрява абсорбцията и мобилността на хранителните елементи в растението и устойчивостта му към стресови фактори.

Описание

Препоръчва се за зърнено-житни, фуражни култури и пресни зеленчуци:
  • Подобрява метаболизма и снабдява растенията с цинк и манган.
  • Подобрява енергийния обмен в клетките и преноса на енергия.