Листен биостимулатор със системно действие и антистресов ефект

FERTILEADER Axis
  • Продукт със системно действие
  • Интензифицира фотосинтезата
  • Изразен антистресов ефект
  • Забява стареенето на хлоропластите

SEACTIV®: подобрява абсорбцията и мобилността на хранителните елементи в растението и устойчивостта му към стресови фактори.

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед №РД 11-46 / 14.01.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 619 / 24.01.2022г.


Течен органо-минерален тор, съдържащ комплекс SEACTIV® с микроелементи за листно приложение.

Препоръчва се при следните видове култури: зърнено-житни, фуражни култури и пресни зеленчуци.

  • Подобрява метаболизма и снабдява растенията с цинк и манган.
  • Подобрява енергийния обмен в клетките и преноса на енергия.