REPORTAGE ATC TIMAC AGRO SARTHE JUIN 2014
product image

Kalii Sprint Lithactyl N PRO

  • Тор с неутрална реакция.
  • Продуктът осигурява балансирано подхранване на културите с усвоим калий през цялата вегетация.
  • Патентованият комплекс N PRO подобрява усвояването и трансформацията на азота от растението, което спомага за натрупването на по-висок процент сухо вещество, а оттам и по-високи добиви.
  • Без риск от прекомерно и небалансирано торене с азот.
  • Наличието на бор и магнезий подпомагат балансираното хранене.

Kalii Sprint Lithactyl N PRO e иновативен комплексен тор за оптимално подхранване на калиеволюбиви култури дори и при кисели почви. Без риск от понижаване на PH на почвата и влошаване на почвеното плодородие. Съдържа патентите LITHACTYL, който спомага за неутрална микро среда в коренообитаемия слой, а N-PRO – за ефективно усвояване и трансформация на азота.

Приложение: С максимален ефект при кисели почви за всички култури.

Хранителен елемент N P2O5 K2O MgO SO3 B Патент
6 11 21 2 9 0,2 Lythactyl,       N Pro