delaut post image
product image

Physio Natur PKS 41

  • Одобрен за биологично земеделие!
  • Единствен по рода си PKS тор, създаден изцяло и само за биоземеделие!
  • PKS тор на базата на мек смлян, нетретиран химически фосфорит, обогатен с калций и калий във водоразтворима форма

Суровините, използвани за Physio Natur® PKS 41, отговарят на най-високите стандарти по биоземеделиe, свързани с произхода, разтворимостта и съдържанието на хранителни елементи:

  • Силен синергизъм N-S-Mg: Съдържащата се сяра е във водоразтворима форма и е незабавно достъпна за растенията. Сярата подпомага азотните трансформации и синтеза на протеини в растението. В допълнение, благодарение на наличния магнезий в продукта, тя подпомага усвояването и на азота, съдържащ се в почвата.
  • Балансираното съотношение на фосфор (P2O5), калий (K2O) и сяра (SO3) е подбрано специално за приложение при зеленчуци, овощни култури, лозя, картофи и зърнено-житни, етерично-маслени и др. култури по биоземеделие.
  • Патентът Physio+ осигурява по-добър коренов растеж, формиране на повече коренови власинки и по- добро усвояване на хранителните вещества в почвата.

 

Хранителен елемент P2O5 K2O MgO SO3 Патент
13 15 2 13 PHYSIO+®

За определяне на точните торови норми, съобразени със специфичните изисквания на Вашето земеделско стопанство, обърнете се представител на фирма Тимак Агро за Вашия регион.