REPORTAGE ATC TIMAC AGRO SARTHE JUIN 2014
product image

Sulfammo 25 NPRO

  • Синергетичното взаимодействие между азота, сярата и магнезия, осигуряват ефективен синтез на сухо вещество (протеини).
  • Патентованият комплекс N PRO подобрява усвояването и трансформацията на азота от растението, което спомага за натрупването на по-висок процент сухо вещество, а оттам и по-високи добиви.
  • Патент N PRO подпомага ефективното хранене на растенията, като стимулира минерализацията на почвения азот, благоприятства усвояването му и способства за синтеза на протеини.

Sulfammo 25 NPRO представлява иновативна формулация разработена да подхранва растенията с азот съобразно реалните им нужди. Азотът, в комбинация с добавените мезоелементи (сяра и магнезий) и патент NPRO осигуряват висок интензитет на усвояване на продукта от растенията, което спомага за високи и качествени добиви.

Патентът NPRO предпазва азота и допълващите го елементи, съдържащи се в продукта от загуби през цялата вегетация.

Високият процент сяра обезпечава нуждите на културите и влиза в състава на серни протиени (глутен).

Хранителен елемент N SO3 MgO Патент
25 27 4 NPRO