Key_visual_TAI_2018_А_header_cropped
category image

Fertileader Leos

НОВО: Решение за залагане на максимален потенциал в началните етапи на развитие Патентованият комплекс Seactiv® в комбинация с включените микроелементи B и Zn спомагат за: Стимулиране вегетационния растеж; Подпомага кореновото развитие – подобрява поглъщането на вода и минерални елементи от почвата;  Повишаване на фотосинтетичната активност;  Стимулиране на синтеза на захари;  Борът подпомага опрашването, оплождането и формирането […]

Повече

Fertileader Rame

Течен биостимулатор със системно действие – подобрява устойчивостта на растенията към стрес, стимулира метаболизма. Чрез високото съдържание на мед, постига фунгициден ефект срещу редица познати заболявания.

Повече

Fertileader Gold

Течен биостимулатор със системно действие: подобрява устойчивостта на растенията към стрес и повишава маслеността на семената. Приложим при рапица, слънчоглед, зеленчуци и бобови култури.

Повече

Fertileader Magical

Течен биостимулатор със системно действие: подобрява устойчивостта на растенията към стрес. Подобрява здравината, транспортабилността и съхраняемостта на плодовете.

Повече

Fertileader Vital

Течен листен биостимулатор със системно действие. Подобрява устойчивостта на растенията към стрес и интензифицира фотосинтезата. Стимулира метаболизма на растенията и оптимизира наливането на зърно при житните култури.

Повече

Fertileader Axis

Стимулира фотосинтезата и предпазва хлоропластите от стареене. Осигурява растенията с Zn и Mg. Приложен превантивно намалява чувствителността на царевицата към засушаване.

Повече