Key_visual_TAI_2018_А_header_cropped
category image

FERTILEADER

Патентованият комплекс SEACTIV® в гамата Листни Биостимулатори осигурява: 

Интензивна и бърза абсорбция от растението. По-добро приемане на минералните елементи:

 • Висока скорост на усвояване на хранителните елементи внесени с продукта
 • Висока скорост на транслокация в растението
 • По-добро усвояване на хранителни елементи от почвата
 • Стимулира пренасянето на хранителни елементи и резервни субстанции до младите органи

Стимулирана физиологична активност. Устойчивост на стрес и силни външни агресии:

 • В случай на воден стрес SEACTIV® носи молекули, които нормално се синтезират в растенията и играят ролята на осмотични регулатори
 • Стабилизира концентрацията на елементите в клетките, подложени на външен стрес (температура, агрохимикали, болести)
 • Поддържа фотосинтезата и предпазва фотосинтетичния апарат от стареене
 • Стимулира развитието на кореновата система
 • Стимулира кореновата абсорбция

Системен ефект:

 • Комплекс SEACTIV® циркулира в цялото растение
 • Хранителните елементи приоритетно се транспортират към органите на активно развитие

Fertileader Leos

НОВО: Решение за залагане на максимален потенциал в началните етапи на развитие Патентованият комплекс Seactiv® в комбинация с включените микроелементи B и Zn спомагат за: Стимулиране вегетационния растеж; Подпомага кореновото развитие – подобрява поглъщането на вода и минерални елементи от почвата;  Повишаване на фотосинтетичната активност;  Стимулиране на синтеза на захари;  Борът подпомага опрашването, оплождането и формирането […]

Повече

Fertileader Rame

Течен биостимулатор със системно действие – подобрява устойчивостта на растенията към стрес, стимулира метаболизма. Чрез високото съдържание на мед, постига фунгициден ефект срещу редица познати заболявания.

Повече

Fertileader Gold

Течен биостимулатор със системно действие: подобрява устойчивостта на растенията към стрес и повишава маслеността на семената. Приложим при рапица, слънчоглед, зеленчуци и бобови култури.

Повече

Fertileader Magical

Течен биостимулатор със системно действие: подобрява устойчивостта на растенията към стрес. Подобрява здравината, транспортабилността и съхраняемостта на плодовете.

Повече

Fertileader Vital

Течен листен биостимулатор със системно действие. Подобрява устойчивостта на растенията към стрес и интензифицира фотосинтезата. Стимулира метаболизма на растенията и оптимизира наливането на зърно при житните култури.

Повече

Fertileader Axis

Стимулира фотосинтезата и предпазва хлоропластите от стареене. Осигурява растенията с Zn и Mg. Приложен превантивно намалява чувствителността на царевицата към засушаване.

Повече