Key_visual_TAI_2018_А_header_cropped

Гранулирани торове

Eurocereal MPPA DUO

Гамата Eurocereal MPPA DUO съдържа два продукта, разработени специално за основно подхранване на есенните култури (пшеница, ечемик, рапица) и за осигуряването на високи и качествени добиви. Продуктите от гамата са съобразени с реалната нужда на растенията, без загуба на вложената торова норма и осигуряват бърз старт и оптимално вкореняване на културите през есента.

Повече

Eurotim Plus MPPA

NPK тор с балансирана формула съдържащ сяра и бор за подхранване различни култури при всякакви почвени условия. Патентът MPPA DUO спомага за защитата и мобилността на хранителните елементи и кореновата стимулация.

Повече

Euronature Р 26

Euronature Р 26 В (новото търговско име на Eurobio 26 N-PRO) е единственият тор на българския пазар, който представлява нетретиран химически фосфорит. Продуктът дава отлични резултати при кисели почви, като оптимизира храненето през цялата вегетация.

Повече

Eurofertil + 36

Eurofertil Plus 36: PK Формулация с неутрално действие, уникално решение на българския пазар, обогатен със сяра и бор. Съдържа патент PHYSIO+, който подпомага формирането на коренови власинки.

Повече

Kalii Sprint Lithactyl N PRO

Kalii Sprint Lithactyl N PRO e иновативен комплексен тор за оптимално подхранване на калиеволюбиви култури дори и при кисели почви. Без риск от понижаване на PH на почвата и влошаване на почвеното плодородие. Съдържа патентите LITHACTYL за неутрална микро среда в коренообитаемия слой, а N-PRO – за ефективно усвояване и трансформация на азота.

Повече

Timac 42

Timac 42 е NPK тор със сяра, магнезий, бор и цинк за оптимално подхранване при всякакви почвени условия на всички пролетни култури, овощни насаждения, зеленчуци и лозя.

Повече