Key_visual_TAI_2018_А_header_cropped

Биостимулатори за листно и кореново приложение

Течните продукти на Тимак Агро НЕ СА ОБИКНОВЕНИ ТОРОВЕ. Те съдържат активни процеси, които поддържат метаболизма в растението, стимулират фотосинтезата и кореновата абсорбция. По друг начин казано, те помагат на растението да не преустанови развитието си при стрес или бързо да се възстанови след труден период.

Група Рулие не предлага физична смес на хранителни елементи. Тя разработва активни процеси (FERTIACTYL, SEACTIV и NMX), които в допълнение с някои хранителни елементи освен физиологично действие, имат и хранещ ефект в момента на внасяне.

Fertileader Magical

Течен биостимулатор със системно действие: подобрява устойчивостта на растенията към стрес. Подобрява здравината, транспортабилността и съхраняемостта на плодовете.

Повече

Fertileader Vital

Течен листен биостимулатор със системно действие. Подобрява устойчивостта на растенията към стрес и интензифицира фотосинтезата. Стимулира метаболизма на растенията и оптимизира наливането на зърно при житните култури.

Повече

Fertileader Axis

Стимулира фотосинтезата и предпазва хлоропластите от стареене. Осигурява растенията с Zn и Mg. Приложен превантивно намалява чувствителността на царевицата към засушаване.

Повече

Fertileader Trio

Течен продукт със системно действие: подобрява устойчивостта на растенията към стрес. Стимулира метаболизма и подобрява фотосинтезата на растенията. Спомага за ефективно усвояване на азота от листата.

Повече

Fertileader Alpha

Течен продукт със системно действие: за оптимален цъфтеж, опрашване и нормално залагане на репродуктивните органи на растението. Приложим при овошки, лозя, зеленчуци, рапица, слънчоглед и картофи.

Повече

Fertileader Viti

Течен биостимулатор със системно действие: подобрява устойчивостта на растенията към стрес, увеличава захарното съдържание на плодовете и способства за формиране на продукция с високо качество.

Повече