Key_visual_TAI_2018_А_header_cropped

Продукти

Kalii Sprint Lithactyl N PRO

Kalii Sprint Lithactyl N PRO e иновативен комплексен тор за оптимално подхранване на калиеволюбиви култури дори и при кисели почви. Без риск от понижаване на PH на почвата и влошаване на почвеното плодородие. Съдържа патентите LITHACTYL за неутрална микро среда в коренообитаемия слой, а N-PRO – за ефективно усвояване и трансформация на азота.

Повече

Timac 42

Timac 42 е NPK тор със сяра, магнезий, бор и цинк за оптимално подхранване при всякакви почвени условия на всички пролетни култури, овощни насаждения, зеленчуци и лозя.

Повече

Timac Start

NPK формулация от типа висок азот със сяра, бор и цинк за подхранване при всякакви почвени условия.
Патентът MPPA DUO спомага за защитата и мобилността на хранителните елементи и кореновата стимулация.

Повече

Azofertil 30

Azofertil 30 e балансирана иновативна формулация, осигуряваща оптимален вегетативен растеж и високи добиви. Препоръчва се за първо азотно подхранване с последващо коригиращо торене с бързодействащи азотни продукти.

Повече

Sulfammo 25 NPRO

Sulfammo 25 NPRO представлява иновативна формулация разработена да подхранва растенията с азот съобразно реалните им нужди. Азотът, в комбинация с добавените мезоелементи (сяра и магнезий) и патент NPRO осигуряват висок интензитет на усвояване на продукта от растенията, което спомага за високи и качествени добиви.

Повече

Amiphos 30

Азотен тор с бавно действие: иновативен продукт, съдържащ две форми на азота в различни съотношения за оптимално усвояване на внесения азот.

Повече