Key_visual_TAI_2018_А_header_cropped

Гранулирани торове

Timac Start

NPK формулация от типа висок азот със сяра, бор и цинк за подхранване при всякакви почвени условия.
Патентът MPPA DUO спомага за защитата и мобилността на хранителните елементи и кореновата стимулация.

Повече

Azofertil 30

Azofertil 30 e балансирана иновативна формулация, осигуряваща оптимален вегетативен растеж и високи добиви. Препоръчва се за първо азотно подхранване с последващо коригиращо торене с бързодействащи азотни продукти.

Повече

Sulfammo 25 NPRO

Sulfammo 25 NPRO представлява иновативна формулация разработена да подхранва растенията с азот съобразно реалните им нужди. Азотът, в комбинация с добавените мезоелементи (сяра и магнезий) и патент NPRO осигуряват висок интензитет на усвояване на продукта от растенията, което спомага за високи и качествени добиви.

Повече

Amiphos 30

Азотен тор с бавно действие: иновативен продукт, съдържащ две форми на азота в различни съотношения за оптимално усвояване на внесения азот.

Повече