Група Рулие и Тимак Агро България като нейн филиал, предлагат патентовани продукти, които са резултат от дългогодишна научно-изследователска дейност в специално създадените за това центрове:

CIPAV (Pampelune, Espagne) – Научно-изследователски център за растителни и животински продукти

BiotechMarine (Pontrieux – France) – Лаборатория по растително инженерство

C.E.R.A. (Dinard – France)- Център за наука и приложни изследвания

Лабораториите  и изследователските центрове са в тясно сътрудничество с редица университети, които им осигуряват пряк достъп до съвсем нови технологии. В тези центрове работят световно известни учени – откриватели, които ежедневно търсят и намират правилните решения за храненето на растенията.

Мисията на тези научно-изследователски звена на Група Рулие е да осигури на своите търговски екипи продукти, съдържащи формули с доказан ефект, конкурентни и същевременно иновативни, които адекватно да отговарят на нуждите на производителите и да съответстват на разумното и модерно земеделие.