хедър-Новини

Тимак на Фарм Прогрес Шоу в Румъния

testimonial image

Дата: 21.08.2015

Фарм Прогрес Шоу в Румъния с участието на Тимак Агро България:

На 18.08.2015 г. за седма поредна година Монсанто проведе в Румъния най-мащабното събитие при полски условия, което се организира в Югоизточна Европа – Фарм Прогрес Шоу. Събитието беше организирано с цел фермерите да видят в реални условия царевични хибриди Декалб и концепции за тяхното отглеждане. Над 150 фермери от България имаха възможност да видят десетки царевични хибриди, засети при различни гъстоти и разнообразие от почвени обработки, торови норми и растителна защита.

Изключително участие в торенето на демополето има Тимак Агро в лицето на румънските ни колеги – Тимак Агро Румъния. В изготвената цялостна схема за подхранване бяха включени добре познатите на българския пазар “Timac Start MPPA DUO” и микрогранулирания продукт “Phisyostart”, както и най-новата разработка на Група Рулие “Synertec 35NK” – азотно-калиев продукт, разработен за почвените специфики в Румъния.

Демонстриран беше проектът, наречен „Силни корени – високи добиви“. Чрез направен изкоп се представи кореновата система на хибридите Декалб в естествени условия. Контролата беше направена при неполивни условия в следната схема: микрогранулиран тор Physiostart в доза 2,5кг/дка, приложен по време на сеитбата, площно внесен Timac Start в доза 20 кг/дк и Synertec в доза 20 кг/дка при окопаването. Бяха наблюдавани корени, развити на дълбочина до 2 м, което е поредното доказателство за мощното кореново въздействие на продуктите на Тимак Агро. Мощната подземна част на растенията е една от причините за по-високите добиви от хибридите.

Другият важен акцент в полза на продуктите ни беше контрола, ясно показваща пред посетителите разликите между растенията, подхранени с ДАП 18-46 и Timac Start MPPA DUO, където ясно се виждаше не доброто озърняване на кочаните, подхранени с ДАП.

Разгледайте и качения в „Галерия“ албум по темата.