delaut post image

КООП „Задруга, с. Равно

testimonial image

Автор: КООП „Задруга, с. Равно
Дата: 21.05.2019

Успешни технологии за подхранване, област Разград:

Представяме ви 3 успешни технологии на подхранване в с. Равно при КООП „Задруга“, с председател Зюлкяр Хюсеинов: Убеден в решението си да ползва цялостни технологии на хранене, Г-н Хюсеинов вече втора година ползва качествените решения на Тимак Агро.

На полето с пшеница, предсеитбено е приложена NP фрормулацията Eurocereal в доза 22кг./дка, а през февруари допълнително е извършено азотно подхранване в доза 15 кг/дка. През април на същото поле, като второ азотно подхранване е приложена азотната формулация Sulfammo 25, в доза 20кг/дка. Благодарение на усвоимия фосфор в Eurocereal, както и на бавно усвоимия азот, без никакви загуби във Sulfammo, пшеницата показва добро развитие, добър и пълен клас с потенциал за висок добив!

Технологията при царевицата включва: предсеитбено торене с NPK формулацията Timac 42 (в доза 22 кг/дка), а заедно със сеитбата – 15 кг карбамид и 3кг микрогранула Greenstart. Напролет, в началото на май е извършено пръскане с коренов биостимулатор Fertiactyl Trium (150 мл). Във фаза 6-8 лист, ще бъде добавен и листен биостимулатор Fertileader Axis (150мл /дка), за изпълване капацитета на хибрида.

Аналогична е схемата на основното подхранване и при слънчогледа: Timac 42 – 22кг/дка предсеитбено, микрогранула Greenstart – 2кг и 15 кг карбамид. При първа възможност, за стимулиране развитието на кореновата система, ще бъде добавен и Fertiactyl Starter (коренов биостимулатор), както и Fertileader Gold (листен биостимулатор), във фаза зелен бутон и доза 150 мл/дка.

Консултирани от АТК на Тимак Агро за региона – Светла Петрова, КООП „Задруга“ показва перфектни посеви с добро развитие и дава заявка за сериозни добиви!

#TimacAgro#комплексно_подхранване#пшеница#царевица#слънчоглед