delaut post image

Участвайте в томболата на Тимак Агро България!

testimonial image

Дата: 11.02.2019

ТИМАК АГРО ОРГАНИЗИРА ЗА СВОИТЕ КЛИЕНТИ СЕМИНАР С ТОМБОЛА С ГОЛЯМА НАГРАДА:
Пътуване до Монако за двама през 2020г.!

Тегленето на томболата ще се извърши в през юни 2019, на специализиран семинар на Тимак Агро България! Точната дата на семинара ще бъде обявена на сайта на Тимак Агро България.

ВАЖНО: Право на участие в томболата имат само талони на присъстващи на семинара клиенти! 

ОЧАКВАМЕ ВИ!


Условия за участие в томболата:

1/ ПЕРИОД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА: от 01.01.2019 г. до 17.05.2019 г., включително.
2/ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА:

 • Право на участие в семинара имат всички, които в периода за участие са попълнили и изпратили на адреса на Тимак Агро България ЕАД един или повече талони за участие в томбола за спечелване на наградата и/или, които са се регистрирали за участие в семинара при условията и в сроковете, указани в Правилата за Участие.
 • Талоните за участие в организираните по време на семинара томбола и бонус игра, съдържащи уникален идентификационен код, се предоставят на желаещите да участват в играта, единствено и само от оторизиран представител на Тимак Агро България ЕАД.
 • Всеки участник, генерирал над 700 точки в периода за участие, има право на един талон за първите 700 точки и допълнителни талони за всеки следващи генерирани 700 точки.
 • Точките по се изчисляват на база доставени и фактурирани количества за посочения период.

Талоните за участие се попълват от участниците и изпращат до Тимак Агро България ЕАД по следния начин:

 • Талонът за участие има два еднакви отрязъка: оригинал и дубликат, които са маркирани с уникален сериен номер, фигуриращ и на оригинала, и на дубликата, За да е валиден, всеки един талон (оригинал + дубликат), следва да бъде заверен с подпис и име на оторизиран представител на Тимак Агро България ЕАД;
 • На двата отрязъка се попълва идентична информация, като дубликатът се представя на място в офиса на Тимак Агро България ЕАД не по-късно от 17.05.2019г., или се изпраща на адрес: 1111 София, ул. Манастирска 41А, офис 2-4, с обратна разписка по поща или куриер, с дата на пощенското клеймо или товарителницата не по-късна от 17.05.2019г.
 • Всички участници, които са попълнили и изпратили талон за участие, съгласно посочените условия ще бъдат поканени и, при потвърждение от тяхна страна, ще бъдат регистрирани за участие на семинара.

Само в периода от 20.05.2019г. до 21.05.2019г., всеки участник, който желае да се регистрира за участие в семинар на Тимак Агро България ЕАД през месец юни 2019г, може да подаде заявка за регистрация на телефон: 02/870 80 93 или на имейл адрес: office@bg.timacagro.com!

БОНУС ИГРА (НЕОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА):

По време на семинара, за всички участници, получили талон при посочените по-горе условия, ще имат възможността да се включат в допълнителна томбола с голяма бонус награда: лек автомобил, марка Nissan Qashqai, модификация Crossover 2018:

 • При успешна регистрация за семинара, участниците ще имат възможност да получат 1 талон, с който да участват единствено за спечелване на наградата в бонус играта, описана в Правилата за Участие. Талоните ще бъдат раздавани от оторизиран представител на Тимак Агро България ЕАД и регистрирани на място по време на семинара.
 • Право на участие в томболата и бонус играта имат само надлежно попълнените талони на присъстващи на семинара участници.
 • Всички участници, които са попълнили и изпратили талон за участие при условията на томболата, получават правото да участват в бонус играта със същите талони, с които са участвали в томболата за спечелване на награда „Пътуване до Монако за двама през 2020г.“.
 • Лицата, които са се регистрирали за участие в семинара по телефона или по имейл, ще получат талон на място и ще имат право да участват в бонус играта посредством този талон.
 • Правилата, описани за томболата с награда „Пътуване до Монако“, се прилагат и за бонус играта.

Пълната версия на правилата за участие, можете да изтеглите на този линк: Правила за участие в томбола на Тимак Агро България. Правилата за участие ще бъдат публикувани на сайта на Тимак Агро България ЕАД за срока на провеждане на томболата. След изтичане периода на томболата, ще бъдат свалени от сайта на Тимак Агро България, съгласно действащото законодателство и ЗЗК.

За повече информация, относно условията за участие, моля свържете се с нашите представители!