Жътва на рапица в Разградско

Продуктите на Тимак Агро спомагат за достигане максимума от добивния потенциал:

Представяме ви отлични резултати при рапица в района Раград, с. Кара Михал. На това поле е приложена изцяло технология на Тимак Агро, базирана на комбинация от гранулирани продукти и биостимулатори. Пости`гнатите добивите са в рамките на 450 кг/дка, каквито не са достигани досега в тази ферма.

Освен, че е повод за радост за фирма „Агровариант-3“ и гордост за Тимак Агро България, ожъната рапица ще донесе сигурна печалба на производителя и ще затвърди доброто име на гранулираните торове и биостимулатори. Вижте повече за комплексната технология от интервюто със Светла Петрова – АТК на Тимак Агро за района и Валентин Василев, от „Агровариант-3“.