17 Години Тимак Агро България

:#ТимакАгро; #17Години; #FarmTheFuture

Тимак Агро е част от международната Група Рулие, началото на която бе поставено преди повече от 60г., през далечната 1959г. в Сен-Мало, Франция. Тимак Агро Интернешънъл е подразделение на Група Рулие, специализирано в производство и предлагане на продукти за торене на почвите, хранене на земеделските култури и животни, с една единствена цел, която остава непроменена и до днес – подобряване на селскостопанските резултати.

В своя стремеж да бъде максимално #ефективна на всеки местен пазар, Тимак Агро непрекъснато развива #иновации, за да предложи най-високоефективните решения в храненето на растенията и животните, Внедряването на тези иновации има една основна цел: придвижване на земеделието напред по устойчив начин, с ангажимент към околната среда.

Мисията на научно-изследователските звена на Група Рулие е да осигури на своите търговски екипи продукти, съдържащи формули с #доказан_ефект, конкурентни и същевременно иновативни, които адекватно да отговарят на нуждите на производителите и да съответстват на модерното земеделие.

Българският филиал на Тимак Агро е създаден преди 17 г. За този период, се утвърждава като #лидер на пазара в предлагането на #високотехнологични решения за хранене и торене на растенията, а от тази година и за хранене на селскостопански животни. Започвайки с малък екип от 10-тина души, днес екипът на Тимак Агро България наброява над 50 човека. Партнираме си с над 200 дистрибутора и над 4500 клиента, като не правим разлика между крупни и дребни земеделци – за нас обшият успех е приоритет номер едно!

Тимак Агро България развива научна дейност и на местно ниво, работейки тясно с утвърдени специалисти и преподаватели и научни работници в АУ Пловдив и различни селско-стопански институти в изпитването на продукти и нови решения за постигане на по-високи резултати.

Това личи и от новото мото на Тимак Агро #FarmTheFuture!


*Рисунката за корица на това видео е нарисувана от 12-годишната Йована Господинова от гр. Търговище, участник в конкурса на Тимак Агро България – „Земеделието в моите детски очи“.