Опити с лавандула на Тимак Агро в АУ Пловдив

В края на стопанската 2020 г., бихме искали да отбележим още едно успешно сътрудничество.

Вече трета година Тимак Агро България и Аграрен Университет Пловдив, в лицето на гл.ас Николай Минев., проследяват ефекта от приложението на биостимулаторите на Тимак Агро върху развитието на лавандулата и качеството на продукцията. Резултатите изведени от научният екип под негово ръководство са повече от обещаващи – кореновите и листни биостимулатори доказано работят за получаване на по-висок добив от цвят и лавандулово масло.

Вижте повече от интервюто с асистент Минев: