Група Рулие – 60 години иновативно земеделие

През 2019г., агро-подразделението на Група Рулие – „Тимак Агро“, навършва 60 години: 

Период, през който основната мисия на компанията остава непроменена – да помага за подобряване хранителните качества на културите и благосъстоянието на добитъка, в глобален и локален мащаб.

Мрежа от експерти-агрономи – глобален опит, локална експертиза:

Водени от страст за отговорно и устойчиво земеделие, вече 60 години Тимак Агро Интернешънъл се вдъхновява от природата и нейните механизми, за подхранване на земеделските култури. Амбицията на всички филиали по света е да продължат да бъдат източник на напредък и резултати за селското стопанство, сега и в бъдеще.

Поддържайки тези високи критерии, специалистите на Тимак Агро България притежават всички необходими умения и доказан агрономически опит. Чрез анализ на почвата, диагностика на състоянието на културите и оценка качеството на продукцията, те са ежедневно на разположение, за да препоръчат най-правилните решения. Този директен, личен подход е запазена марка на компанията.

Подобряване на рентабилността – основен приоритет на Тимак Агро:

Подобряването на качеството на земеделската продукция е приоритет за всеки един от 2400-те Агроном-търговски консултанти (АТК), във всички международни подразделения на компанията. Тенденцията е тази мрежа продължи да расте и през следващите години, за да отговори на наставащите нужди на съвременното земеделие.

Тимак Агро България, също следва тази линия – да помага за увеличаване рентабилността на земеделската продукция. Иновативните продукти на Тимак Агро са създадени с грижа за околната среда и имуществените активи на земеделците.

Вдъхновение идващо от природата, в помощ на земеделското производство:

За да подпомогнат нашите АТК и отговорят на нуждите на клиентите, научните екипи в Световния Център за Иновации на Група Рулие, изследват и прилагат естествените природни механизми, намирайки вдъхновение чрез създаването на новаторски решения. Основна цел е постигането на напредък в селското стопанство, като същевременно се зачита околната среда, чрез предлагане на решения с висока добавена стойност. В партньорство с международни експерти и избирайки най-добрите суровини, те непрекъснато подобряват формулациите за подхранване на растенията, чрез внедряването на растителни екстракти и органични почвени съединения. Това им позволява да създават нови работещи решения и непрекъснато да усъвършенстват ефективността им, в подкрепа на качественото производство в глобален мащаб.

Ефективно подхранване за максимална рентабилност:

Иновативните и непрекъснато развиващи се продуктови гами на Тимак Агро са адаптирани за хранителните нужди на културите по цял свят – с разработени формулации за всеки географски регион. По този начин, екипът на Тимак Агро България се ползва от международно експертно ноу-хау, за да помогне на местните земеделци да оптимизират производството си, като същевременно поддържат курса към устойчиво земеделие. 

Продуктовото портфолио на Тимак Агро България предлага разнообразни решения, съобразени с локалните специфики на всеки един регион с цел оптимизиране на инвестициите и гарантирано увеличаване на добивите. Именно адаптирането към конкретните нужди на културите, в подбраните решения и предложените технологии за ефективно подхранване, осигурява повишаването на производителността и запазването на ресурсите на  земеделските стопанства. Според екипа на Тимак Агро България, това е единственият начин да подкрепи своите клиенти в стремежа им да запазят почвеното плодородие, като предпоставка за бъдещи високи добиви