ACTISAN 360 – трайна грижа за животните

Храненето на животните е един от трите стълба от портфолиото на Тимак Агро в международен план. От началото на 2022 година, Тимак Агро България също предлага ефективни решения за животновъдите, които повишават производителността на добитъка и насърчават оптималната реализация и ефективност.

В модерното животновъдство, сградите се превърнаха в основно място за пребиваване на продуктивните животни. Това не е естествената биосфера за преживните животни, свине и птици, които естествено са пригодени за живот изцяло навън.

Оборното отглеждане в изцяло закрити помещения поставя редица предизвикателства пред преживните и непреживни животни, без възможност за излизане на паша, особено през зимата и на местата със студен и умерен климат.

Ето защо, трябва да се използват добри практики за дезинфекция на постелята, за да се осигури комфорта на животните и добрата им продуктивност при отглеждане на закрито.


Новият ACTISAN 360 от Тимак Агро България – ефективен в няколко направления:

  • Подсушаване на постелята с дълготраен ефект
  • Контролиране на оптимални рH нива
  • Значително намаляване на амонячните изпарения и лошата миризма
  • Саниране и дезинфекция на постелята за подобряване благополучието на добитъка
  • Повишаване продуктивността на животните

За разлика от други конкурентни продукти, ACTISAN 360 задържа водата и никога не я освобождава!

Повече информация и инструкции за употреба, можете да намерите в продуктовата листовка или на страницата на продукта