Актуални Тимак предложения, пролетни култури

Ивайло Миланов е Оперативен Маркетинг за Западна и Североизточна България на Тимак Агро. Той е част от екипа на компанията вече втора година, като преди това участва в Стажантката програма през 2016 година.

Вижте какво споделя за ефективните решения и работещи технологии при пролетни култури, в интервю за agroinfo.bg, взето на щанда на Тимак Агро от изложението АГРА 2019:


Кои са актуалните предложения на Тимак Агро България за пролетни култури?

С оглед периода и начина на приложение, най-напред искам да обърна внимание на микрогранулираните и гранулираните торове в портфолиото на Тимак Агро.
От микрогранулираните решения, препоръчваме Greenstart®, който се прилага сега напролет, за добър старт на културите, форсиране развитието на корена и надземната маса и дружно поникване и преодоляване на шарената влага. Освен с вложения патент Physio+®, тази формулация е обогатена с високо съдържание на фосфор, който спомага именно за равномерното и дружно поникване при царевичните и слънчогледови култури. По този начин се намалява и плевелната растителност и се увеличава добивния потенциал на пролетниците.
На по-следващ етап или едновременно с микрогранулата, могат да се добавят и гранулирани решения, чийто избор е в зависимост от почвено-климатичните условия. Препоръката за приложение на гранулираните решения е предсеитбено – площно или по време на сеитбата, в препоръчаната за конкретните почвени характеристики доза. Важно е да се обърне внимание на следната особеност – ако даден фермер извършва предсеитбеното торене с торачка, дозата му следва да е леко завишена, а ако се извършва със сеитбата, тогава дозата може да се оптимизира и така да се повиши рентабилността на декар.

От NP решенията на Тимак Агро, бих искал да препоръчам Duofertil® TOP 38, от приложението на който постигнахме отлични резултати при царевица в предходната година. Формулацията Duofertil® TOP 38, със съдържание на азот и фосфор (8-30), обогатена със сяра и микроелементи, е доказано ефективна при всички почвено-климатични условия. Постигнатите отлични резултати от приложението му са при почви запасени с калий, при които продуктът най-успешно подпомага културите да разгърнат своя заложен генетичен потенциал. 
Другото NP решение за богати и запасени с калий почви е Eurocereal®, който работи отлично при почвена киселинност в рамките на 6-8 pH, или в диапазона от леко кисели до слабо алкални почви. Препоръчително приложение е предсеитбено, а при редово приложение по време на сеитбата, отново можем да оптимизираме разходите на декар чрез понижаване на дозата.

От комбинираните ни NPK решения за пролетниците препоръчваме Timac 42® и Kalii Sprint®.
Наличието на калий във формулацията Timac 42® (със съдържание 10-12-20), дава изключително добри резултати при слънчогледа, като калиеволюбива култура. Заради оптималното съчетание на сяра, калий и микроелементи, е особено подходящ за развитието на слънчогледовите култури – спомага за натрупването на мастни киселини и повишава качеството на маслото, като необходимо условие за постигане на висок добив. Постигнати са отлични резултати и при царевица, в условия на леко кисели до слабо алкални почви или в диапазон от 6-8 pH.
Другият продукт от NPK гамата на Тимак Агро, Kalii Sprint® е специализиран за условията на кисели почви, където най-успешно може да бъде използван неговият хранителен потенциал.
При царевицата като азотолюбива култура, препоръчваме приложението на Timac Start® (със съдържание 20-10-5), обогатен със сяра и микроелементи. Особено подходящ при кризисни ситуации на засушливи периоди, каквито бяха април, май и началото на юни от предходната 2018 г. При подобни условия, ролята на калия е да регулира водния обмен в самото растение на физиологично ниво и редуцирането на транспирацията, което води до намаляване загубата на вода и благоприятства развитието на царевицата, без ранно засъхване. Именно това е ролята на подаване на точно необходимите количества в ключови моменти – кризисни или неподходящи метеорологични условия. Дозата може да варира, в зависимост от момента на приложение и типа агротехнически мероприятия в конкретното стопанство, както и в зависимост от почвено-климатичните условия.
Други добри решения за подхранване на пролетните култури, при доказана нужда от фосфор са Eurotim® Plus и Duofertil TOP® 34. Приложението на всяка една от двете формулации зависи от конкретните нужди на културата и желаният добив.

Съществена роля за развитието на пролетните култури, за регулирането на кореновата система и поддържането на фото-синтетичната активност имат гамата листни и коренови биостимулатори на Тимак Агро.
Употребата на решението Fertiactyl® GZ от гамата коренови биостимулатори Fertiactyl®, има системно и анти-стресово действие. Допълнителното му приложение за третиране на семената дава тласък на растежа, подпомага дружното развитие на културата и кореновата система, за да може растението да преодолее шарената влага и да достигне влагата в по-дълбоките части на почвения слой.
На по-късен етап, могат да бъдат приложени и Fertiactyl® Trium и Fertiactyl® Starter, за да подпомогнат развитието на кореновата система. Поради добавеното съдържание на цинк, Fertiactyl® Trium е особено подходящ за царевичните насаждения, с препоръчително приложение във фенофаза 2-4 лист, за да се подпомогне развитието на кореновата система и да се обезпечи набавянето на вода от по-дълбоките почвени слоеве при засушливите периоди.
Fertiactyl® Starter се препоръчва при маслодайни култури като слънчоглед, във фаза 1-2ра двойка листа.
Приложението на листните биостимулатори от гамата Fertileader® се препоръчва на етап бутонизация при слънчогледа – преди бутон и цъфтеж, а при царевицата – преди изметляване.
Листните биостимулатори също имат системно действие и допринасят за поддържане на фото-синтетичната активност и забавяне стареенето на фото-синтетичния апарат. В резултат се предотвратява усърдната транспирация и се запазва влагата в растенията. Наличието на макро- и микроелементи в състава им спомага за подобряване на опрашването и оплождането и стимулира растежа.

Как вашите клиенти могат да се възползва от по-добри условия за вашите продукти?
За поредна година клиентите на Тимак Агро могат да се възползват от атрактивни продуктови отстъпки, в зависимост от конкретните нужди на всяко стопанство. За целта, земеделците трябва да се свържат с регионален представител на Тимак Агро, който да им направи конкретна препоръка за торене и съответно да обсъдят конкретно пакетно предложение.
Оказваме съдействие и за почвен анализ и измерване pH на почвата.

Повече за участието на Тимак Агро на изложението АГРА вижте на Фейсбук страницата на компанията.