Отлични добиви с TOP-PHOS при слънчоглед

Успешна TOP-PHOS технология при слънчоглед, с. Гецово:

В началото на септември, в с. Гецово, на землището на  фирма „СЕМПЕ-2“ ООД, беше ожънат високо-олеиновият слънчоглед, отгледан по технология на Тимак Агро. Добивите се движат в рамките на 340-350 кг/дка, докато средните за региона са 200-250 кг/дка.

Тези резултати са изключително добри на фона на невероятната суша – от 01.04.2020г. до момента на жътвата отчетените валежи са едва 130 л/м2.

Стопаните на това поле мислят иновативно и затова са приложили TOP-PHOS® технологията на Тимак Агро за основно подхранване. В началото на април 2020г., заедно със сеитбата е внесен с Duofertil TOP 34, в доза 10 кг/дка.


Въпреки крайно незадоволителното количество влага и силната суша – дори по време на жътвата отчетената температура е 36 градуса, слънчогледът на всички полета е високо-олеинов, а качеството на зърното е отлично.

Благодарение действието на NPK формулацията Duofertil® TOP 34 и усвоимостта на защитения фосфор в патента TOP-PHOS®, растенията се развиха добре и използваха максимално потенциала си, за постигането на възможно най-добри добиви на фона на трудните агро-климатични условия.

Стопаните на полето се убедиха, че инвестирайки в технологията TOP-PHOS®, защитават направената инвестиция и гарантират усвояването на всички хранителни елементи от културата. Затова, за своите насаждения с царевица отново се спряха на продукт от гамата TOP-PHOS® – Duofertil® TOP 38.

Приложената технология е съобразена с конкретните агрономически проблематики в конкретния район и се базира на задълбочен почвен анализ – за повече подробности, вижте видео репортажа: кликнете тук за видеото.

Стремежът към отговорно земеделие, запазването на високите качествени и количествени резултати е основен приоритет на всички агрономи от екипа на Тимак Агро. Затова, компанията предлага не просто продукти, а решения отговорни за почвеното плодородие и оптимизирането разходите на декар, така че да се извлече максималната ефективност за конкретния район и почвени-климатични условия.

За повече информация и конкретни препоръки, свържете се с представител на Тимак Агро България за вашия регион: www.timacagrobg.com