Отлични резултати с Timac 42 при картофи

Високи добиви в картофопроизводството с Timac 42, Варненско:

На землището в с. Пчелник отглеждат картофи за преработка на картофен чипс.

След направения детайлен почвен анализ е установено алкално pH (7,8-7,9), което е предпоставка за блокаж на хранителните елементи.
Това е причината за приложението на технология, базираща се на NPK формулацията Timac 42, която е особено подходяща за калиеволюбиви култури като картофите.
В резултат, добивът е почти утроен и това дава основание за гордост на стопаните на полето и на Търговския консултант на Тимак Агро за района.

Вижте повече от интервюто на на г-жа Жекова и нашата колежка Ваня Веселинска: