Първи резултати от приложението на ASTELIS1

Първи резултати от приложението на ASTELIS1
Първи резултати от приложението на #ASTELIS:
Представяме ви пшеница в района на Стара Загора, с дата на сеитба 22 октомври, тази година. След третиране с ASTELIS 1, в доза 200 мл/дка, в ляво на снимката може да се наблюдава незабавния ефект, и то само 8 дни след приложението.
Бързото действие на биостимулатора от ново поколение ASTELIS 1, се забелязва и с просто око:
✅ третираната пшеница е развита много по-добре и изпреварва значително контролата (в дясно) в своето развитие;
✅ с по-здрава и масивна коренова система е, в сравнение с контролата;
✅ развила е забележимо по-голяма надземна биомаса.
#ASTELIS – Биостимулатор за по-високи добиви при зърнено-житни култури!