Успешна технология с TOP-PHOS, пшеница

През стопанската 2018-2019 г., в района на Видин бе тествана цялостна технология на Тимак Агро при пшеница, базирана на TOP-PHOS формулация и съпоставена с конвенционална такава. Предварителният почвен анализ установи, че черноземната почва е с леко кисело pH и има нужда от фосфорно подхранване.

За целта, предсеитбено бе приложена NP формулация Duofertil TOP 38 (20 кг/дка). Годината бе тежка за културата и въпреки продължителната, топла и суха есен, пшеницата поникна едва в края на февруари. Липсата на обилно снегозадържане през зимзтз причини слабо водозапасяване в почвения слой. Пшеницата нямаше нужното време за плавно навлизане от една фаза в друга и това създаде предпоставка за форсиране на фенологичното развитие, в кратък период от време.


Пролетта беше добра по отношение на дъждовете, но за сметка на това с резки температурни амплитуди – редуване на много ниски и високи температури, което причини физиологичен стрес на пшеницата. На тази база, специалистите на Тимак Агро препоръчаха употребата на коренов биостимулатор Fertiactyl Trium във фенофаза начало на братене (150 мл/дка). Там където бе използван Fertiactyl Trium, се наблюдава по-добро братене, образуване на коренови власинки, откъдето и по-добро изхранване на класовете. С употребата на кореновия биостимулатор успешно бе предотвратен и физиологичния стрес на пшеницата, вследствие от неблагоприятните климатични фактори.

Благодарение на комбинираната технология, съчетаваща TOP-PHOS формулацията и кореновия биостимулатор на Тимак Агро, постигнатите добивите са 800 кг/дка, което е доста над средния добив за региона на Видин.

Успешно изведените резултати, дадоха основание на стопаните да се доверят на Тимак Агро като партньор в подхранването на растенията и през следващата стопанска 2019-2020 година.