Технология за подхранване на домати

Представяме ви зеленчукова оранжерия в района на Сандански, в която е приложена цялостна технология на Тимак Агро за подхранване на домати.

При тази схема се гони максимален добив и качество на продукцията. Зеленчуко-производството е отрасъл, в който всичко се прави в аванс, за да не страда растението от стрес и да се избегнат незадоволителни резултати:

🍅 Основното торене е извършено с Timac 42, в доза 80 кг/дка. Употребата на тази NPK формулация е продуктувана от алкалната реакцията на почвата – позволява дългото и пълноценно изхранване на културата по време на цялата вегетация. Съдържащия се патентован комлекс MPPA-DUO, спомага за защитата и мобилността на хранителните елементи и кореновата стимулация.

💪 От друга страна, обилното основно торене позволява по-икономично торене с водоразтворимата гама KSC, което рентабилизира цялата схема на торене на културата. Затова използваните формулации KSC I, KSC III и KSC VI са приложени в дози от 2,5 до 3,5 кг/дка, за подържане на оптимално хранене в по-късните етапи и постигане на добри резултати.

🌱 Приложението на кореновия биостимулатор Fertiactyl GZ е с цел оптимизиране старта на културата и поддържане работоспособността на растението по време на цялата вегетация.


🍅 В допълнение е приложен листен биостимулатор Fertileader Alpha за подобряване на опрашването и увеличаване броя на плодовете, а от там и на добива.

Както се вижда на снимките, в момента стопаните на оранжерията берат домати с отлично качество и калибър.
#ЗемеделиетоНеСпира;