Успешнa технология при рапица, с. Дянково

Успешнa технология при рапица, с. Дянково
В землището на „Ветекс 4“ ООД, с. Дянково, благодарение на приложената TOP-PHOS технология на полето с рапица, добивите достигат до 400 кг/дка:
#TopPhos; #рапица; #отлични_добиви; #ТимакАгро; #експертно_земеделие;
  • Почвена характеристика: pH 6,5.
  • Основно подхранване: предсеитбено с Duofertil TOP 34, в доза 20кг/дка
  • Дата на сеитба: в края на август 2019г.
  • Tрудно поникване на културата, последвано от суша през есента
  • Азотни хранения: двукратно, в края на февруари 2020г.
  • Стресови фактори: сериозни амплитудни разлики и замръзи в края на март.

Решение за начално развитие: за стимулиране кореновото развитие и подготовка на културата за успешно презимуване, през ноември е приложен коренов биостимулатор Fertiactyl Trium (200 мл/дка).

Решение за преодоляване на абиотичните фактори: през март и април е приложен листен биостимулатор Fertileader Gold (200 м/дка), заради неговото силно изразено антистресово действие.

Среден добив от това поле: 350-360кг/дка, като средният добив за региона е малко над 250 кг/дка.