Технология за цялостно торене на рапица, гр. Върбица

Технология за цялостно торене на рапица, гр. Върбица

Технология за цялостно торене на рапица 2022-23 г. при Трансфорес – 74 ЕООД, гр. Върбица.

Представяме ви цялостна технология на хранене на рапица при нашата колежка Ваня Веселинска – Агроном търговски консултант за обл. Шумен. Земеделското стопанство е Трансфорес-74 ЕООД в гр. Върбица, с управител Хасан Хюсеинов. Фирмата е в земеделието от 4 години, но от старта си работи с продуктите на Тимак Агро България ЕАД, върху площ от 7000 дка.

През изминалата стопанска година средният добив на площ от 500 дка беше 380 кг/дка – със 100 кг/ дка над средния добив за региона. Водени от добрите резултати и агрономическо обслужване и тази стопанска година 1700 дка рапица се отглеждат с торове и биостимулатори на Тимак Агро.

Районът на общ. Върбица се характеризира с нископлодородни кафяво-горски почви и силно кисела реакция с рН 5,2- 5,7, което обуславя блокиране на хранителните елементи, затрудненото им усвояване и изхранване на културните растения. В тази връзка е препоръчан и приложен Duofertil Eurocereal 34 (25 кг/дка) – NP формулация с допълнително съдържание на сяра, бор, цинк. Патентованият комплекс MPPA DUO (хуминови субстанции), допълнително предпазва елементите на тора от блокиране и мобилизира наличните, но трудно усвоими хранителни елементи. По този начин е извършено е оптимално хранене на културата в ПЛЮС!

Рапицата е засята в оптимални технологични срокове, но поради засушаването през есента и закъснелите дъждове на 2022 г, пониква едва на 03.10.2022 г. (снимка 1).

Във фенофаза 2-ри същински лист, на 23.10.2022г. (сн. 2) е приложен биостимулатор от кореновата гама Fertiactyl Starter (200 мл/дка), който осигурява мощно развитие на кореновата система, ускорява развитието на надземната маса и скъсява времето за приключване на нормалните физиологични процеси, като повишава устойчивостта на измръзване и презимуване на културата. Три седмици след приложението му, наблюдаваме розетка с 5 нормално развити листа и гаранция за успешно презимуване (сн. 3).

След възобновяване на вегетацията напролет, в началото на март е приложен азотният продукт Sulfammo 25 със съдържание на сяра и магнезий. Той осигурява бърз старт на културата и дълготрайно освобождаване азота. Патентования комплекс – инхибитор N-PRO, осигурява постепенно освобождаване на азота в тора и предпазване от загуби внесените в последствие азотни продукти. В края на март, рапицата е подхранена с 2-ри азотен продукт (26% а.в) – 25 кг/дка, а през април е извършено 3-то подхранване с азот (34% а.в.) – 15 кг/дка.

На бунтонизация и начало на цъфтеж е приложен биостимулатор от листната ни гама Fertileader Gold (2 х 100 мл/дка) със съдържание на бор, молибден и биологично активни субстанции от водорасли, които подобряват цъфтежа и опрашването, увеличават енергията на растенията, ускоряват натрупването на асимилати, удължават фотосинтезата и сигуряват гаранция за висок добив. Фактите са налице – вижте снимки 4 и 5.

Очакванията на фирма Трансфорес-74 ЕООД са за резулати от 400 кг/дка, а ние им желаем резултати над очакванията! Защото вярваме, че е възможно при добрите стопани, с правилна агротехника и адекватно и съобразено със спецификата и нуждите торене.