Подхранване пролетници и есенници, Шумен

Подхранване пролетници и есенници, Шумен

ЗК Дибич, община Шумен обработва общо 4600 дка. Всяка година Председателят на кооперацията, г-н Иван Борисов прилага на есенна и пролетна кампания продуктите на Тимак Агро. Постоянството и добрата практика доведоха и през 2018 г. до най-високи производствени резултати.

Тази година жътвата на 2000 дка пшеница и 300 дка ечемик приключи при среден добив 700 кг/дка. Причината е, че през есента на 2017г. г-н Борисов заложи на Duofertil TOP 34, продукт от гамата TOP-PHOS® – 100% водоразтворим изцяло защитен фосфор, обогатен с патентите MPPA DUO® – осигуряващи защита и мобилност на хранителните елементи и стимулиране на кореновата система. 

Отчитайки, че качествените торове водят до високи резултати в технологията на есенниците, през новата стопанска година г-н Борисов отново заложи на Duofertil® TOP 34.


При пролетниците, на полетата със слънчоглед – 1150 дка и царевица – 740 дка има заоран фосфор, приложен през есента на 2017г. Напролет, при слънчогледа е внесен Sulfammo 25, в доза 12 кг/дка със сеитбата и 12 кг/дка на окопаване. При царевицата, съответно 16 кг/дка със сеитбата и 16 кг/дка на окопаване.

Sulfammo® 25 е азотен продукт с бързо действие и дълготраен ефект. Патентът N-PRO® благоприятства за по-пълното усвояване на наличния и внесения азот и стимулира азотната трансформация в растенията. Синергизмът между азота, сярата и магнезия в този продукт води до ефективен синтез и натрупване на сухо вещество – протеини, захари и др. Резултатът от приложението му е налице – среден добив от слънчогледа 390 кг/дка. Това е върхово постижение в историята на тази Земеделска кооперация.

На 15.09.2018 г. стартира жътвата на царевицата с първоначален добив 1200 кг/дка. Г-н Борисов е уверен, че средният добив ще е по-висок.

Екипът на Тимак Агро България му пожелава здраве и нови успехи!