Добри практики пшеница, Шуменско

Добри практики при пшеница в Североизточна България:

ЗК Дибич, в Шуменско с Председател г-н Иван Борисов от години обработва всеки декар земя с продуктите на Тимак Агро. През есента на 2018 г. пшеницата е засята предсеитбено с Duofertil Top 34 (20 кг/дка) и амониев нитрат (10 кг/дка). Вследствие на неблагоприятните климатични условия – засушаване, поради липса на валежи и снежна покривка, пшеницата пониква едва през месец януари.

По препоръка на АТК на Тимак за района на Шумен, Ваня Веселинска, за преодоляване на тази критична ситуация в началото на март е приложен кореновият биостимулатор на Тимак Агро – Fertiactyl Trium (200 мл/дка). Идеята е да се развие кореновата система, стимулира братенето и скъси времето за нормално протичане на етапите на развитие. Добавените микроелементи Zn и Mn са особено необходими за зърнено-житните култури.


Към момента на третиране с Fertiactyl Trium, пшеницата е във фаза 2-3 лист и и е направено първо азотно подхранване в доза 20 кг/дка:

Две седмици след третирането на 22.03.19г., на полето се наблюдава уплътняване на посева, вследствие на по-добре развит корен, два пъти по-голяма надземна маса и заложен втори същински брат.

За второто подхранване на пшеницата  в края на месец март г-н Борисов се доверява на азотния продукт на Тимак Агро, Sulfammo MPPA, приложен в доза 20 кг/дка. Благодарение на съдържанието на N – 25% (17% амониева и 8% нитратна форма), SO3 – 27% и MgO – 4%, има отличен синергизъм на хранителните елементи за натрупване на повече асимилати, за бърз и дълготраен ефект от подхранването. Патентът МРРА подобрява усвояването на почвения азот, мобилизира усвояването на допълнителни хранителни елементи, без разход на енергия и предпазва наличния в тора азот от загуби.

В края на месец април е изведено трето последно азотно подхранване в доза 10 кг/дка.

Два месеца след първите снимки, посевът е неузнаваем – пшеницата сорт Инженио има три изравнени братя и заложени еднакви по големина класове.

Балансираното торене с Duofertil Top 34, Sulfammo MPPA и приложения биостимулатор Fertiactyl Trium в начален етап от развитието на пшеницата са предпоставка за нормално развитие на братята, оптимално наливане на зърното, висок хектолитър, добив и качество.