Експертите за нас – II

Експертите за нас: Професор д-р Дарина Вълчева за Топ-Фос.

В Института по Земеделие в Карнобат се проведе най-голямата демо платформа при пшеница и ечемик в Южна България. Платформата е на база проведени задълбочени проучвания в 2 направления: научен експеримент и производствен опит при пшеница и ечемик.

Заложените производствени опити бяха осъществени върху обща площ от 350 дка и надлежно проследени от научен екип, под ръководството на Професор Д-р Дарина Вълчева.

Основната цел на проучването бе да се даде точен отговор какво да очакват земеделците от иновационната формула Top-Phos®.

Според проф, Вълчева, ползата от приложението на Top-Phos® не се ограничава само в постигането на по-високи добиви и по-качествено зърно, а има системно действие върху културите – с по-добър ефект върху самото покълване и поникване на посевите. Разликите в полза на подхранените с Top-Phos® растения дават гаранция за по-добро презимуване и развитие при тежки атмосферни условия. Това е важна предпоставка за по-добър добива, както и за качествено семепроизводство. 

Вижте какво още споделя проф. Вълчева за резултатите от действието на Top-Phos® на опитното поле на Института в Карнобат: