Отлични добиви с Eurocereal: Южна България

Eurocereal 10-24 е на преференциалната цена до края на юни!

Представяме ви още една добра практика с Eurocereal 10-24 MPPA DUO в общ. Асеновград, на което до момента са използвани редица NPK и NP конвенционални продукти.

След направените почвени анализи се установи следното:
👉 близък до достатъчния запас на калий, което налага употребата на предсеитбен продукт на база азот с фосфор.
👉 липса на сяра, което обуславя до голяма степен усвоимостта на азота от растението.
👉 рН 6.2, което е под оптимума и се е формирало от едностранчивото торене с амониево-нитратни торове.
👉 достатъчно количество цинк, но наличието на бор е под нормалните граници.


🌿От получените данни става ясно, че на фермерът има нужда от NP решение за запасяващо предсеитбено торене на пшеница, каквато е формулацията Eurocereal 10-24 MPPA DUO. Балансираната му формула, освен пълноценното допълване с хранителни елементи на наличната почвена запасеност, включва и 2 патента, осигуряващи редица преимущества:

🛡 Патентът МРРА (полифенолно активирана молекула), на базата на различния електричен заряд прихваща внесените хранителни елементи, задържа ги в почвения комплекс и предотвратява образуването на блокажи. Това увеличава многократно усвоимостта на хранителните елементи и ги предпазва от загуби. По този начин, значително се увеличава ползата от внесените хранителни вещества и ефективността от вложението на тора. Молекулата остава в почвения комплекс в продължение на месеци, като в същото време поетапно прихваща хранителните елементи и ги отдава на кореновите власинки при досег. Този процес продължава до края на вегетацията на културата.

🛡 Другият заложен патент в Eurocereal е DUO: стимулира покълването и поникването, като в последствие активизира създаването на по-голям брой коренови власинки – най-финната част от структурата на първичния корен. Така се увеличава абсорбиращата способност на кореновата система на отглежданата култура.

🎯При конкретният опит, на едно и също поле с предшественик слънчоглед, беше наторено с два различни продукта: използваният до момента NPK продукт и предложението на Тимак Агро – Eurocereal 10-24, внесен преди последната култивация (25 кг/дка).
Приложението на Eurocereal 10-24 е част от цялостна технология за подхранване на това поле, с последващо азотно подхранване и използван биостимулатор през пролетта.

🏆Резултатите по време на жътвата показаха предимство на Тимак технологията, като разликата е 130 кг/дка или 16.7% увеличение на добива.

#Eurocereal#bestseller#отлични_резултати#есенници