Комбинирани иновационни технологии за увеличаване рентабилността

Комбинирани иновационни технологии за увеличаване рентабилността
История с продължение – основно подхранване при рапица:
Мислим Различно За Успешно Земеделие
Стопаните на поле с рапица в с. Върбово, общ, Харманли, заедно с екипа на #ТимакАгро приложиха комбинирани технологии за обработка и торене, за да използват и дори надскочат потенциала на агро-климатичните дадености на района – не много богата планинска почва, сухи периоди и др. стресови фактори.

Пример за премислена и адаптирана към конкретните почвено-климатични условия технология за подхранване, която въпреки неблагоприятните фактори помага да се извлече най-доброто за постигането на отлични добиви и качество на културите. Съчетанието на  всички тези технологии води до по-високи добиви при ниска себестойност.


Tехнологията за обработка и подхранване на рапицата на землището на ЕТ Гален, накратко:

👉 Сеитба: в началото на октомври, на междуредово разстояние 50 см, дълбочина 1,5-2 см., при норма на сеитба 30 000 бр. на дка. Използваната Strip-till технология създава условия за по-добро влагоснабдяване на посева през целия вегетационен период на растенията и е гаранция за получаване на високи добиви, независимо от климатичните условия.
👉 Основно торене по TOP-PHOS® технологията на Тимак Агро за стимулиране бърз старт и оптимално вкореняване на културата: едновременно със сеитбата е внесена NPK формулацията Duofertil TOP 34, в доза 15 кг/дка, на дълбочина 15-35 см. Изборът на тази балансирана формула, обогатена с микроелементи е с оглед подаване на изцяло защитен фосфор (патент TOP-PHOS®) и незабавно достъпни хранителни елементи. Патентът MPPA-DUO® гарантира мобилността и защитата от блокажи на хранителните елементи и подпомага образуването на добре развита коренова система на всички етапи от развитието на културата.
👉 Допълнително, за стимулиране първоначалното покълване и поникване е внесен и 1,5 кг. микрогранулиран тор Greenstart PHYSIO+, със съдържание на сяра, магнезий и цинк. Тази #NP формулация, в комбинация с патента PHYSIO+ подпомага формирането на коренови власинки при растенията. Микрогранулата попада непосредствено до семената и им осигурява бърз стар и дружно поникване – важна предпоставка за правилното гарниране на посева
Инвестицията в технологията Top-Phos отново се доказа на практика – благодарение действието на NPK формулацията Duofertil TOP 34, растенията се развиват добре на фона на трудните агро-климатични условия в района. След първоначалната обработка и торене, проследихме по-нататъшното развитие на културата в периода от 15 до 25 дни след сеитбата и подхранването по технологията на Тимак Агро. Само 2 седмици по-късно се наблюдава равномерно и дружно поникване на посевите, а 26 след това – видимо изравнен посев, нарастване на листната маса, както и много и добре развита коренова система – важна предпоставка за постигането на добри резултати.
За повече информация, относно технлогията на обработка и подхранване, вижте месечния бюлетин на сайта на Тимак Агро: https://www.timacagrobg.com/…/experts-advice-rubric-oct-2020