Технологични решения лавандула, Пловдив

Технологични решения лавандула, Пловдив

В началото на 2018г., Тимак Агро България лансира научен опит върху лавандула сорт „Юбилейна“ в Аграрен Университет Пловдив. Върху обща площ от 3 дка, разделени на 6 парцелки, бяха разиграни различни схеми на торене с коренови и листни биостимулатори на Тимак Агро. 

На база на получените резултати, се вижда силният ефект който имат биостимулаторите на Тимак както върху добива, така и върху качеството на продукцията и в частност на извлеченото етерично масло.

Повече за технологията на опитите и постигнатите резултати, чуйте от Гл. Ас. Д-р Николай Минев, при Катедра „Агрохимия и почвознание“ към АУ, Пловдив: