Качеството на продукцията – конкурентно предимство

Качеството на продукцията – конкурентно предимство

Не само добивът е важен – качеството на продукцията също е предимство:

Стопанинът на полето в с. Болярски извор, Георги Георгиев, е известен в общ. Харманли с постигането на високи резултати от основните полски култури. Известен е и като земеделец с усет към новостите, който интелигентно прилага най-модерните технологии, за да постигне максимума при тази не много богата планинска почва. Не случайно миналата година, той избра технологията за подхранване на Тимак Агро, защото цели високо качество на произведеното жито: на базата на добре структурирани почвени анализи, основното подхранване на есен е с Eurocereal® MMPA DUO, със сеитбата – микрогранула, а напролет – трикратно азотно подхранване в малки торови норми, последвано от биостимулаторите от гамата на Тимак Агро – Fertileader® Axis, Trio и Vital, в различни комбинации.

При посевна норма към 500 кълнееви семена на кв.м., при не особено благоприятни за производство на зърнено-житни култури климатични условия, приложената технология спомага за производството на качествена и високо протеинова пшеница (протеин 14,5 и глутен 30), с много добри хлебопекарни качества – условие за по-добър пазар и по-добра възвращаемост. Чудесен пример за това, как с премислена и адаптирана към конкретните почвено-климатични условия технология за подхранване, дори и неблагоприятните фактори не са пречка да се извлече най-доброто и да се постигнат чудесни добави и отлично качество на културите. Резултатът се изразява не само в постигнатите по-добри показатели на културите и получените разлики при жътва – с 20-30% по-високи добиви, но и в това, че доказаните качества на продуктите на Тимак си струват цената и са икономически по-рентабилни в сравнение с конвенционалните торове.

В допълнение, още един пример за успешно приложение на технологията Top-Phos® при една специфична бобова култура – нахут. След техническата обработка наесен и сеитба напролет – с 35 кълняеми семена/м2, тази култура не се нуждае от азотно подхранване, но има нужда от калий и фосфор, осигурени от Duofertil TOP 34, в комбинация с микрогранула на Тимак Агро, внесена със сеитбата. След добрият старт на растенията напролет, във фаза бутонизация, е приложена комбинация между листните биостимулатори от гамата на Тимак Агро – Fertileader® Gold и Vital. Отчетеният към средата на юли резултат е много добре развити растения – с 50 до 70 зърна, в очакване за много добри добиви и отново отлично качество на продукцията.

Повече за резултатите от иновативната технология TopPhos, можете да научите от официалния YouTube канал на Тимак Агро България (Timac Agro Bulgaria), както и на страницата ни във Фейсбук: www.facebook.com/timacagrobg/