Подхранване на рапица, с. Блъсково

Правилният избор на работещи решения на Тимак Агро за вашите култури и експертните препоръки на нашите агрономи, водят до високи качествени и количествени резултати:

Рапицата на Дивес Агро ЕООД с. Блъсково, общ. Провадия, се отглежда по препоръките на нашата колежка – АТК за региона, Ваня Веселинска: землището от 1000 дка рапица е наторено предсеитбено с NP формулацията Eurocereal MPPA DUO, обогатена със сяра и микроелементи, в доза 25 кг/дка.

dav
NP формулацията Eurocereal MPPA DUO е добре позната с добрите си резултати в региона

За по-добро вкореняване и развитие на кореновата система, семената са третирани предварително с кореновия биостимулатор на Тимак Агро Fertiactyl GZ, в доза 200 мл/100 кг семена. Като допълнителен ефект, тази обработка спомага и за по-доброто почвено хранене и устойчивост на измръзване.

Сеитбата е извършена на 2 и 3 септември 2018г. В резултат на правилната агротехника, торене, растителна защита и благоприятни климатични условия, след 35 дни рапицата е стопирана (надземната част) с регулатор на растежа. Към него е добавен биостимулатор Fertileader Gold от листната гама на Тимак Агро, със съдържание на бор и молибден и системен ефект, в доза 150 мл/дка. Приложен наесен, този биостимулатор подобрява стабилността на клетъчните стени, водния баланс, азотния метаболизъм и натрупването на захари и скорбяла. Защитава растенията от външни агресии, при ниски температури и болести. Десет дни след пръскането с Fertileаder Gold рапицата има 8 листа, 1 см. коренова шийка, а кореновата система е достигнала 21 см дължина.

Отчетените параметри дават основание за успешно презимуване на културата.

Технологията на подхранване на Тимак Агро на това поле, предвижда приложение на Fertileader Gold и напролет, във фаза бутонизация, в доза 200 мл/дка за оптимален цъфтеж и опрашване, високо маслено съдържание, а от там по-висок добив и качество на продукцията.

Напролет, технологията препоръчана от нашата колежка – АТК за региона Ваня Веселинска, включва първо подхранване на рапицата с азотния продукт на Тимак Агро Sulfammo 25 N-PRO. Това е азотен тор с бързо действие и дълготраен ефект. Благодарение на синергизма между азот, сяра и магнезий, това решение спомага за по-ефективен синтез на сухото вещество. Патентът N-PRO®, който се съдържа в него благоприятства усвояването на наличния в почвата и внесения в последствие с тора азот, като същевременно стимулира процесите на минерализация, подобрява усвояването и трансформацията на азота в растенията до захари и протеини и др.