Технология при пшеница и рапица, обл. Русе

Технология при пшеница и рапица, обл. Русе

Представяме ви пшеницата и рапицата на ЗКПУ Родна Земя, отгледани по технология на Тимак Агро:

По препоръка на нашия колега Мирослав Ефтенов, АТК за района на Русе, и на двете полета е приложена NP формулацията Eurocereal, на база хранителнителите елементи на продукта и почвения състав в региона – излужен карбонатен чернозем. Целта е с помощта на патента MMPA-DUO, да се получи своеобразно надграждане на очакваните резултати върху тези богати почви – за залагане на по-високи резултати за добива и подобряване на качеството на продукцията.

Пшеницата е наторена предсеитбено, в доза 22 кг/дка, а рапицата – с 25 кг/дка. През ноември и на двете полета е приложен коренов биостимулатор Fertiactyl Trium, за предотвратяване на фаталните последствия от сухата есен – затруднения при поникване на посевите, както и като превенция при опасност от измръзване.

При пшеницата се налага повторение напролет, тъй като повредите, нанесени от житна муха наесен, не са били изцяло преодолени и предизвикват изоставане на посевите. Така, с двукратното приложение на биостимулатора Fertiactyl Truim, се постига двоен ефект – повишаване на устойчивостта срещу стресови фактори и скъсяване времето за завършване на нормалните физиологични процеси.


На база миналогодишните много добри резултати, тази година стопаните на тези полета са се доверили на 100% на Sulfammo 25 за 2-ро азотно подхранване в края на март.

Както се вижда на снимките от полетата с пшеница и рапица, посевите са жизнени, сгъстени и се развиват се много добре.

Особено си личи напредъкът при рапичните насаждения, които са в перфектно състояние, развиват се много добре, имат много добър хабитус – с потенциал за много добър добив и качество на продукцията.