Цялостна технология при рапица, обл. Варна

Цялостна технология при рапица, обл. Варна

Експертите на Тимак съветват – цялостна технология при рапица, обл. Варна:

През стопанската 2019-20г., Дивес Плюс ЕООД, с Блъсково, Провадия отново се довериха на Тимак Агро, за подхранването на 2000 дка рапица и 7000 дка пшеница и ечемик.

Измерената ниска киселинност на площите с рапица (рН 4,8-5,2) може да силно компрометира добива и качеството на продукцията. За целта, АТК на Тимак Агро за района Ваня Веселинска, препоръчва утвърдената NP формулация – Eurocereal 10/24 MPPA DUO. В средата на август, полетата са наторени с това отлично решение за кисели почви в доза 25 кг/дка, а рапицата е засята в началото на септември.


Eurocereal 10/24 сигурява достъпен фосфор за рапицата през цялата вегетация. Мобилизира и подобрява усвояването на хранителни елементи от почвата и способства за мощно развитие на кореновата система. Благодарение на съдържащия се патентован комплекс MPPA DUO, сяра и микроелементи, рапицата успява да преодолее настъпилото засушаване и забавянето на поникването с близо месец и да навакса развитието си до края на годината.

В средата на февруари е изведено второ подхранване с азотния продукт на Тимак Агро Sulfammo N-PRO (25 кг/дка). Това е азотен тор с бързо действие и дълготраен ефект. Синергизмът между азота, сярата и магнезия осигуряват ефективен синтез натрупване на сухо вещество за растенията.

В началото на април е приложен биостимулатор от листната гама на Тимак Агро Fertileader Gold, със съдържание на бор и молибден. Целта е подобряване на метаболизма, засилване на фотосинтетичната способност, поддържане на водния баланс и устойчивост на абиотични стресови фактори. Съдържащите се в продукта бор и молибден способстват за по-добър цъфтеж, опрашване и оптимално натрупване на асимилати, респективно по-висок добив и качество на продукцията.

Надграждането в технологията дава основание на стопаните на рапичното поле Дивес Плюс да очакват максимални добиви.