Рецепта за успешно развитие на рапица

Рецепта за успешно развитие на рапица

Представяме ви една успешна цялостна технология 2023-24 на Тимак Агро България в района на Шумен. Дългогодишното сътрудничество с фирма Трансфорес-74 ЕООД, с управител Хасан Хюсеинов носи позитиви и за двете страни. За трета поредна година, в землището на общ. Върбица, благодарение на експертната препоръка на Ваня Веселинска – АТК на Тимак Агро за района, рапицата се развива успешно с висок потенциал за добив.

Нашата колежка споделя тайната на успешната си рецепта, доказала се нееднократно във времето: За да се стигне до този перфектен резултат, рецептата трябва да се изпълнява стъпка по стъпка и без да се спестява.“


Рапицата е засята на площ от 2700 дка, на полупланински терен, с кафяви горски слабопродуктивни почви и кисело рН (около 4.5-5). (вижте предисторията на това поле с информация за особеностите на терена, агро-метеорологичните условия и преодолените трудности: https://www.timacagrobg.com/best-practices/4187-2/

Стъпка 1: Задължителен предсеитбен тор – доказалия се на българския пазар органо-минерален NPS тор Duofertul Eurocereal 34, приложен в доза 25 кг/дка. Балансираната му формулация позволява ефективно хранене на културата, а мобилността на хранителните елементи в почвата и защитата им от блокиране в тора, полагат основите за здрав посев.

Стъпка 2: Успешното и презимуване е съществен момент за доброто развитие на рапицата Това се постига с комбинираното третиране с Fertiactyl Trium (100 мл/дка) и Seactiv Gold (100 мл/дка) във фаза 5-6 лист. Благодарение на комбинацията от тези два биостимулатора за кореново и листно приложение, рапицата е с развита мощна коренова система, увеличена концентрация на клетъчния сок и повишено захарно съдържание. (сн. 1 и 2).

След възобновяване на вегетацията, рапицата е подхранена трикратно с азот – 13 кг/дка (активно в-во).

Стъпка 3: Във фаза бутонизация – начало на цъфтеж, отново е приложен биостимулатор Seactiv Gold от листната гама на Тимак Агро – 200 мл/дка (сн.3/05.04.24 г.)

Съдържащите се биоактивни субстанции и амино-киселини, имат силно изразен анти-стрес ефект за културата: засилват фотосинтетичната активност, повишават кореновата абсорбция и способстват за натрупване на повече асимилати, респективно са предпоставка за по-високи добиви.

Допълнителното съдържание на бор и молибден в Seactiv Gold, подобрява цъфтежа и опрашването, развитието на вегетационен връх и репродуктивните органи. (сн. 4 и 5/ 1-5.04.24 г.)

С това рецептата за успешно развитие е изпълнена и към днешна дата (април 2024) културата във видимо отлично състояние, с потенциал за отличен добив.

Пожелаваме на Трансфорес-74 ЕООД и тази година впечатляваща реколта, за да се радват заслужено на усилията от труда си.