Успешна технология за слънчоглед

Катя Койчева, представител на „ТЕРА ЕКО МС” ООД – В.Търново за района на Шумен:

Със земеделие се занимавам от 20 години. Работила съм в производството на земеделски култури, а от четири години съм представител на фирма „ТЕРА ЕКО МС” ООД – В.Търново, за района на Шумен. Освен дистрибуторска дейност на препарати за растителна защита, торове и семена, важен елемент в дейността ми е компетентна и обективна агрономическа консултация за съответния проблем в развитието на дадена култура и търсене на трайни решение. Методичната агрономическа помощ, макар и бавно започва да се оценява от производителите.

Проблемите пред земеделието са много: климатични условия, ниски цени на продукцията, неадекватно високи ренти и наеми на земеделска земя. Върху тези обективни и субективни фактори по-трудно се влияе. В компетенцията и възможностите на земеделските производители е да увеличават добивите чрез интензивни технологии – правилен избор на хибрида или сорта според района, срока на сеитба, качествени обработки и растителна защита и така да се намали негативното влияние на другите фактори.

Един от елементите на добива е качествено хранене на растенията съобразено с фазите на развитие. Продуктите на „Тимак Агро” са разработени да отговарят на специфичните изисквания на културите, особено ценни са в стресови ситуации.

Тази пролет в района на Шумен имаше необичайни по количество и повтаряемост валежи. На една късна сеитба на слънчоглед при ЗП Менду Юзеир от с. Дренци, който заложи 100% на площите си Тимак 42, се получи почвена кора и в резултата на силните валежи растенията проявиха фитотоксичност от почвен хербицид. Посевът сериозно изоставаше в развитието, а растенията бяха деформирани и затормозени.

АТК на „Тимак Агро“ за района Ваня Веселинска често посещава полетата и всеотдайно дава коректни съвети и препоръки за правилното хранене на културите. По нейна препоръка на този слънчоглед приложихме кореновия биостимулатор Fertiactyl starter – 300 мл/дка във фаза 5-6 лист. След 10 дни посева беше променен: активен растеж, широки листа, растенията се изравниха и наваксаха изоставането.

Въпреки сухите условия в момента усилено се подготвят площите за сеитба на рапицата. Производителите от района на Шумен приемат с интерес новата молекула на фосфора TOP PHOS в торовете на Тимак. Най-голям интерес за рапица в момента има към Duofertil TOP 34, защото продукта дава на културата незабавно достъпни и усвоими макро и микроелементи, гарантирано обезпечаване на нуждите през цялата вегетация, което е гаранция за висок добив.

Към торовете и биостимулаторите на „Тимак Агро“ трябва да се отнасяме не само като вложен разход в схемата на торене, а като инвестиция за по-добър добив и доходност от земеделските култури.

Пожелавам на целия екип на „Тимак Агро“ вяра, сили и смели решения!