Отлични резултати зеленчуци и трайни, Пловдивско

Отлични резултати зеленчуци и трайни, Пловдивско

Представяме ви отлични резултати в района на с. Строево, обл. Пловдив:

Стопанството отглежда зеленчукови култури – домати и краставици оранжерийно производство, полско производство – пипер и трайни насаждения – ябълки. Площите, на които се отглеждат изброените култури, са със слаба запасеност на хранителните елементи и с pH 5.50-6.00. Основна задача, която си поставят експертите на Тимак Агро, е отглежданите култури да се запасят с достатъчно макро- и микрелементи, като същевременно бъдат предпазени в агресивната кисела среда от блокажи.

За целта, като основно торене е използван на Kalii Sprint. Чрез внедрените патентовани комплекси N-Pro® и Lythactyl®, този продукт защитава внесените хранителни елементи и осигурява балансираното хранене през цялата вегетация.


В допълнение, за алкализиране на почвената среда, е приложен и почвеният подобрител Physiomax 975 с патент Physio+.

От гамата биостимулатори на Тимак Агро е застъпен и Maxifruit – с пряко влияние върху броя и калибъра на готовата продукция, както при плодовете, така и при зеленчуците.

Основна роля в технологията приложена в това стопанство е отредена на богатата гама от водоразтворими торове на Тимак Агро – KSC. По препоръка на АТК за региона – Иван Арабаджиев, приложението на изброените торове и подобрители е в различно съотношение, срокове и норми, в зависимост от спецификата и нуждите на отделните култури.

Стопаните на фирма Четири Сезона ЕООД, с основание се радват на чудесните резултати и качествена продукция, което е видно и от прикачените снимки.