Технология етерично-маслени, Шуменско

Технология етерично-маслени, Шуменско

Успешна технология при етерично-маслени култури, Шуменска област:

Земеделските производители Елка Александрова и Велин Велинов отглеждат 320 дка лавандула в землището на с. Царев брод. През 2018 г., по препоръка на АТК на Тимак Агро за района – Ваня Веселинска, лавандулата е наторена с Timac® Start, в доза 25 кг/дка. Балансираната му формула е препоръчителна за бърз и интензивен растеж, без допълнителен внос на амониев нитрат.

За възстановяване след презимуване и засилване на метаболизма е приложен листен биостимулатор Fertileader® Vital, в доза 200 мл/дка, а в начало на бутонизация – Fertileader® Gold за увеличаване на маслото, в доза 200 мл/дка. За възстановяване на лавандулата след коситба, увеличаване на захарите и залагане на повече плодни пъпки, е приложен Fertileader® Viti, в доза 250 мл/дка.

dav
туфите с хелихризум в процес на бутонизация

През стопанската 2017 година, Елка и Велин засаждат и италиански хелихризум. Вследствие на приложен неподходящ хербицид, културата е стресирана и развитието и е затормозено. За да дадат последен шанс на културата, през април 2018 г. културата е наторена с Timac® Start, в доза 27 кг/дка.

Само след 3 седмици, насаждението е неузнаваемо – от всяка туфа са се развили множество стебла, които скоро ще бутонизират. По препоръка на Ваня Веселинска, италианският хелихризум ще бъде третиран и с листен биостимулатор Fertileader® Gold, в доза 300 мл/дка. Целта на технологията е подобряване устойчивостта на растенията към стрес, увеличаване на маслеността и подобряване интензивността на азотния обмен.

Насаждението с италиански хелихризум е спасено и стопаните са благодарни за експертната препоръка за подхранване с качествените продукти на Тимак Агро България. Благодарение на навременната намеса и правилната технология, г-жа Александрова и г-н Велинов могат да очакват добра реколта от масло в качествено и количествено изражение.