Успешни технологии, обл. Разград

Успешни технологии за подхранване, област Разград:

Представяме ви 3 успешни технологии на подхранване в с. Равно при КООП „Задруга“. Убеден в решението си да ползва цялостни технологии, председателят Зюлкяр Хюсеинов, вече втора година ползва качествените решения на Тимак Агро.

На полето с пшеница, предсеитбено е приложена NP фрормулацията Eurocereal в доза 22кг/дка, а през февруари допълнително е извършено азотно подхранване, в доза 15 кг/дка. През април на същото поле, като 2-ро азотно подхранване е приложена азотната формулация Sulfammo 25, в доза 20кг/дка. Благодарение на усвоимия фосфор в Eurocereal и на бавно усвоимия азот в Sulfammo, пшеницата показва добро развитие, добър и пълен клас с потенциал за висок добив!

Технологията при царевицата включва: предсеитбено торене с NPK формулацията Timac 42 (в доза 22 кг/дка), а заедно със сеитбата – 15 кг карбамид и 3кг микрогранула Greenstart. Напролет, в началото на май е извършено пръскане с коренов биостимулатор Fertiactyl Trium (150 мл/дка). Във фаза 6-8 лист, ще бъде добавен и листен биостимулатор Fertileader Axis (150мл /дка), за изпълване капацитета на хибрида.


Аналогична е схемата на основно подхранване и при слънчогледа: Timac 42 – 22кг/дка предсеитбено, микрогранула Greenstart – 2кг и 15 кг карбамид. За стимулиране развитието на кореновата система, ще бъде добавен и Fertiactyl Starter (коренов биостимулатор), както и Fertileader Gold (листен биостимулатор), във фаза зелен бутон и доза 150 мл/дка.

Консултирани от АТК на Тимак Агро за региона – Светла Петрова, насажденията на КООП „Задруга“ показват перфектни посеви с добро развитие и дават заявка за сериозни добиви!