Биостимулатори FERTILEADER: Отлични резултати при житни култури

Отлични резултати при приложение на листни биостимулатори от гамата FERTILEADER при житни култури

Април е удачен момент да се запознате с предимствата на продуктите от гамата FERTILEADER – биостимулатори за листно приложение, които осигуряват оптимално хранене на вашите посеви от житни култури и предлагат  единствено по рода си  решение за физиологичните проблеми на растенията.

SEACTIV – Физиологична помощ за растението 

SEACTIV е  ексклузивна патентована формула на Timac Agro. Всички  продукти от  гама FERTILEADER съдържат този специален комплекс. SEACTIV идва в помощ на хранителните елементи, които са се оказали недостатъчни, за да подсигурят оптималното развитие на растението. Това често се наблюдава при растенията, когато температурните разлики през деня и нощта са големи. В този случай, SEACTIV реагира на клетъчно ниво, предпазвайки клетките на растенията от външен стрес. Дори когато условията не го позволяват (резки температурни амплитуди, суша или преовлажняване), растението продължава да се развива нормално, ако е било третирано с продукт, съдържащ SEACTIV.

Причината се крие в един от най-мощните антистрес агенти Глицин Бетаин, който е важна част от патентованата формула на SEACTIV. Наличен в достатъчни количества, Глицин Бетаинът позволява на растенията да  преодоляват стресовите фактори и им позволява да се развиват, като действа стимулиращо върху осморегулацията, а именно чрез поддържане в оптимални граници приема на вода и хранителни елементи в растението.

Уникалното в комплекса SEACTIV се състои в системното действие, което е гарантирано до края на вегетацията на културата, благодарение на IPA – екстракта. IPA (изо пентанил адеин) подсигурява приема и циркулацията на хранителни елементи в растителния организъм и оптимизира хранителния поток, което от своя страна е важно за наливането на зърното. Същевременно IPA предпазва молекулите на хлорофила от стареене, което допринася за по-продължителната вегетация при растенията, третирани с продукта. Това се явява гаранция за по-висок добив. В комбинация двете субстанции – IPA и Глицин Бетаин преминават през цялото растение, за да се натрупат в зоните на активен растеж (млади органи), които са напълно активни, като ги подсилват. В резултат получаваме мощни и здрави растения с висок добивен потенциал.


Продуктовата гама FERTILEADER включва 3 продукта, чието приложение при пшеница и ечемик дава особено добри резултати. Техните ползи са многобройни, но по-долу са описани основните от тях.

VitalFERTILEADER VITAL: За оптимално наливане на зърното при житни култури

FERTILEADER Vital е биостимулатор за листно приложение, който може да се използва, както при първото, така и при второто фунгицидно третиране на посевите. Патентованата формула SEACTIV и богатият набор от макро – и микроелементи предразполага културите към устойчивост на външни стресови фактори и осигурява бърза и интензивна абсорбция на хранителни елементи. Системеният ефект стимулира физиологичната активност и метаболизма на растенията, осигурява максимално усвояване на хранителните елементи от почвата и бързото им транспортиране в зоните на нарастване.

FERTILEADER Vital повишава синтеза на хлорофил, като по този начин запазва максимално дълго флаговия лист на третираните растения жизнен /10-18  дни по-дълго в сравнение с нетретираните/, а това води до  оптимално наливане на зърното. В резултат имаме едри зърна, по-висок добив и рентабилност на инвестицията.


TrioFERTILEADER TRIO: Гаранция против СТРЕСА

FERTILEADER Trio е биостимулатор, който се прилага във фази от братене до вретенене, но можете да разчитате на него във всеки един момент, ако ви е сполетяла градушка, наводнение или културите ви са подложени на хербициден стрес. Комплексът SEACTIV  бързо ще  извади растенията от стреса, благодарение на субстанцията Глицин Бетаин и на IPA-екстрактът, който възвръща нормалната абсорбция и циркулация на хранителни елементи.

Патентованата формула SEACTIV, допълнена от  N, Mg и SO3, гарантирано ще ги върне в нормална вегетация.  Азотът, като основен елемент на растежа, връща  културата към нормално развитие. Магнезият засилва фотосинтетичната дейност, в следствие на което  се засилват метаболитните процеси в растението. Сярата допринася за  формирането на структурни протеини в организма.

Един от негативните ефекти на стреса се изразява в прекъсване на растежа. Своевременното му предотвратяване, постигнато с използването на FERTILEADER Trio, гарантира непрекъснат прием на вещества, а това е гаранция за високи добиви и добри печалби.


RAMEFERTILEADER RAMEБиостимулатор с фунгициден ефект

FERTILEADER Rame  има две фази на приложение – по време на братене и при поява на флагов лист, преди изкласяване.

В първия случай на приложение FERTILEADER Rame предпазва растенията от различни гъбни патогени (кафява ръжда, жълта ръжда, септориоза и др.). Чрез комбинацията от Cu и патентования комплекс SEACTIV, FERTILEADER Rame засилва метаболизма на растенията и осигурява по-добро усвояване на хранителните вещестава. Съдържанието на Глицин Бетаин гарантира по-висока устойчивост на растението към стресови фактори (засушаване, преовлажняване, хербициден стрес и др.).

Във втория случай на приложение отново може да се разчита на фунгицидното действие на FERTILEADER Rame.

В случаите, в които е приложен фунгицид в по-ранни фази и няма наличие на заболявания по горните части на растенията, FERTILEADER Rame може да замести второ фунгицидно пръскане при определени условия.

Често в по-късни фази при житните култури се наблюдава меден дефицит, който е лимитиращ фактор при опрашването (Cu e активатор на полена при житните култури). Благодарение на високото процентно съдържание на мед в надхелатна форма, FERTILEADER Rame е чудесно решение в такива случаи. Чрез патентования комплекс SEACTIV, приложен в тази фаза,  се запазва хлорофила, забавя се стареенето на флаговия лист и  се подобрява транспорта на хранителни елементи, което повишава изхранването на класа. FERTILEADER Rame  има силно изразен антистресов ефект, който се изразява в мощни растения и добре озърнени класове.

С гамата бостимулатори за листно приложение FERTILEADER постигате отлични резултати при отглеждането на житни култури. За консултации винаги можете да разчитате на нашите агрономи – търговски консултанти, които са неизменно до вас на полето.